Fredag 27 november 2020
     


Information
Vid styrelsemöte under hösten beslöts att från och med
2017 inte längre ha lokalgrupper med kontaktpersoner för
de olika orterna. Hemsidan har därför ett ändrat upplägg. Under de olika orterna finner ni tillbakablickarna på föregående år. Hädanefter kommer allt redovisas under Aktiviteter.

Användning av hemsidans bilder
Vi tillåter användandet av våra foton i icke kommersiellt syfte om användaren angiver källan (www.odlarna.nu)