Onsdag 28 februari 2024
     


Bli medlem
Medlemsavgiften för 2023 är 335 kr
(varav 60 kr går till den lokala föreningen "Norra Roslagens Trädgårdsförening".  Familjemedlem (som bor på samma adress som ovan) 20 kr.
 
Du registrerar ditt medlemskap www.tradgard.org/medlem. Du kan också mejla 
namn, adress, tel nr, e-postadress samt personnummer till kassör Carina Carlsson carina.a.carlsson@gmail.com  
Inbetalningskort skickas till dig efter registreringen.