Forskning från SLU
De nya bladen är:  
 • Odlingsvärda päron- och äpplesorter nr 18
 • Jordkällare — lagra din mat miljövänligt nr 22
 • Perenner i vattenmiljö nr 41
 • Växtföljd i den lilla trädgården nr 61
 • Våra viktiga pollinatörer nr 134
 • Fåglar i stadens trädgårdar — förutsättningar och möjligheter nr 135

Tidigare blad:

 • Perenner för de skuggiga växtplatserna nr 119
 • Trä i trädgården - att välja virke nr 120
 • "En koja kan vara två pinnar som ligger i kors" -kojorna, barnens egna platser nr 118
 • Växtskyddsmedel nr 6
 • Rådgivning, forskning - försök -till nytta för fritidsodlare nr 45 
 • Ympa om äldre fruktträd nr 132
 • Biologisk bekämpning av skadedjur i hobbyväxthus nr 36 
 • Perenner för de fuktiga och vattennära platserna nr 129
 • Beskärning av äldre fruktträd nr 130

(Dessa blad finns på Östhammars bibliotek och )« Tillbaka


Onsdag 19 februari 2020


Startsida »
Tips »
Svensk Trädgård sprider kunskap om ekologisk odling via e-böcker  »
Sundboden hälsar er välkomna! »
Lenas rabarberkaka »
Tips från Maj-Lis Pettersson »
Fröså pelargoner »
Hösten kommer »
Att tänka på i oktober-november »
Att tänka på i september »
Spansk skogssnigel »
Nätverk för special intressen »
Forskning från SLU »
Faktablad från Svensk trädgård »
Drömmen om ett växthus »
Adobe Acrobat Reader »
Zontips och karta »
Ny Zonkarta? »
Öppna Trädgårdar 2017 »
Aktiviteter »
Om föreningen »
Alunda »
Öregrund/Gräsö »
Gimo/Österbybruk »
Östhammar »
Så här blir du medlem »
Länkar »
Till medlemssidorna »