Riksförbundet Svensk Trädgård


RIKSFÖRBUNDET SVENSK TRÄDGÅRD

 Riksförbundet Svensk Trädgård har funnits i över 100 år. Vi närmar oss 30.000 medlemmar som finns i trädgårdsföreningar runt om i landet. Förbundet arbetar långsiktigt för att värna om fritidsodlingen och sprida kunskap om trender och rön inom området.

Vi vänder oss till alla åldersgrupper men ser också gärna att du som är yngre eller känner dig oerfaren inom området kommer till oss. Vi vet att du kan få den hjälp och det stöd du behöver av våra duktiga medlemmar ute i föreningarna eller hos vår trädgårdskonsulent på kansliet.

I vår tidning Hemträdgården möter du de främsta trädgårdsskribenterna och fotograferna, som speglar det senaste inom området. Tidningen har erkänt hög kvalitet och finns bara att få för dig som är medlem.

Hemträdgården kommer ut med sex nummer per år. Där finner man idéer, inspiration, kunskap och vackra bilder; som passar både dig som nybörjare och trädgårdsexpert.

Som medlem stödjer du arbetet för att bevaka fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar, som kan påverka oss som fritidsodlare.
Att trädgårdsarbete befrämjar både psykisk och fysisk hälsa är nu vetenskapligt klartlagd. Men trädgården ger också glädje, inspiration, rekreation och vila.

Till sin hjälp har Riksförbundet Svensk Trädgård ett kansli som är till för att stötta medlemmar och föreningar i sådant som främjar punkterna ovan. Medlemstidningen Hemträdgården utkommer med 6 nr per år och är en högt ansedd trädgårdstidning vi är stolta för. Stöd till föreningar sker också bland annat genom aktivitetsbidrag för information och rådgivning utöver den ordinarie verksamheten i föreningarna. Det sker också  genom att tillhandahålla informationsmaterial, böcker och faktablad. Det sker genom att vi bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare.

Riksförbundet Svensk Trädgård har följande motto och syfte:
Motto: Intresse, Kunskap och Gemenskap.
Riksförbundet Svensk Trädgård har till syfte att främja:

  • trädgårdsintresse
  • kunskap om trädgård
  • gemenskap kring ämnet trädgård

Se vidare länkt till Riksförbundet RST www.tradgard.org

Medlemsservice medlemsservice@tradgard.org

Marianne Åhlén och Inger Ekrem
Telefon : 08-792 13 15 08-792 13 15
måndag-torsdag 09.00-12.00
Fax: 08-792 39 53

Rådgivning radgivning@tradgard.org

Lise-Lotte Björkman och Ann-Catrin Thor

Telefon : 08-758 86 36 08-758 86 36
tisdag 09.00-12.00
onsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
torsdag 09.00-12.00« Tillbaka


Onsdag 26 juni 2019


Startsida »
Tips »
Öppna Trädgårdar 2017 »
Aktiviteter »
Om föreningen »
Som medlem får du »
Styrelsen i bild 2017 »
Kontaktpersoner »
Riksförbundet Svensk Trädgård »
Så här gör du för att bli medlem »
Alunda »
Öregrund/Gräsö »
Gimo/Österbybruk »
Östhammar »
Så här blir du medlem »
Länkar »
Till medlemssidorna »