Riksförbundet Svensk Trädgård
Riksförbundet Svensk Trädgård har funnits i över 100 år. Vi närmar oss 30.000 medlemmar som finns i trädgårdsföreningar runt om i landet. Förbundet arbetar långsiktigt för att värna om fritidsodlingen och sprida kunskap om trender och rön inom området.

Vi vänder oss till alla åldersgrupper men ser också gärna att du som är yngre eller känner dig oerfaren inom området kommer till oss. Vi vet att du kan få den hjälp och det stöd du behöver av våra duktiga medlemmar ute i föreningarna eller hos vår trädgårdskonsulent på kansliet.

I vår tidning Hemträdgården möter du de främsta trädgårdsskribenterna och fotograferna, som speglar det senaste inom området. Tidningen har erkänt hög kvalitet och finns bara att få för dig som är medlem.

Tidningen Hemträdgården kommer ut med sex nummer per år. Där finner man idéer, inspiration, kunskap och vackra bilder; som passar både dig som nybörjare och trädgårdsexpert.

Som medlem stödjer du arbetet för att bevaka fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar, som kan påverka oss som fritidsodlare.
Att trädgårdsarbete befrämjar både psykisk och fysisk hälsa är nu vetenskapligt klartlagd. Men trädgården ger också glädje, inspiration, rekreation och vila.

Till sin hjälp har Riksförbundet Svensk Trädgård ett kansli som är till för att stötta medlemmar och föreningar i sådant som främjar punkterna ovan. Medlemstidningen Hemträdgården utkommer med 6 nr per år och är en högt ansedd trädgårdstidning vi är stolta för. Stöd till föreningar sker också bland annat genom aktivitetsbidrag för information och rådgivning utöver den ordinarie verksamheten i föreningarna. Det sker också  genom att tillhandahålla informationsmaterial, böcker och faktablad. Det sker genom att vi bevakar fritidsodlingens intressen när det gäller forskning och försök, rådgivning och utformning av lagar och förordningar som kan påverka oss som hemträdgårdsägare.

Riksförbundet Svensk Trädgård har följande motto och syfte:
Motto: Intresse, Kunskap och Gemenskap.
Riksförbundet Svensk Trädgård har till syfte att främja:

  • trädgårdsintresse
  • kunskap om trädgård
  • gemenskap kring ämnet trädgård

Se vidare länkt till Riksförbundet RST  www.svensktradgard.se

Medlemsservice medlemsservice@tradgard.org 
Telefon : 08-792 13 15
måndag-torsdag 09.00-12.00

Rådgivning radgivning@tradgard.org.

Ställ din fråga direkt på webbsidan eller ring
Telefon : 08-758 86 36  

tisdag 09.00-12.00
onsdag 09.00-12.00 och 13.00-16.00
torsdag 09.00-12.00
« Tillbaka


Fredag 21 juni 2024


Startsida »
Om föreningen »
Om Norra Roslagens trädgårdsförening. »
Som medlem får du »
Riksförbundet Svensk Trädgård »
Styrelsen 2024 »
Kontaktpersoner »
Så här blir du medlem »
Länkar »