Gör så här

Medlemsavgiften för år 2016 är  290 kr, vilket inkluderar tidningen "Hemträdgården" med 6 nr/år.

Efter halvårsskiftet 1/7 är avgiften halv, alltså 145 kr.


Dubbelt medlemsskap : Är du redan medlem i en annan trädgårdförening som är ansluten till riksförbundet Svensk Trädgård och vill även vara medlem i vår förening, betalar du 60:- till för att kunna delta i våra arrangemang.

Så här blir du medlem i Norra Roslagens Trädgårdsförening:

· Betala in avgiften på
Postgiro : 12 15-3 eller Bankgiro : 731-2499

· Ange namn och adress och att det gäller
Norra Roslagens Trädgårdsförening , som kan förkortas med NRT om du har svårt att få plats med texten i meddelanderutan. Välkommen!

Får du problem kontakta Therese Linné (sekreterare)linne.therese@gmail.com    , din gruppansvarig eller någon annan i styrelsen.  


Fredag 27 november 2020


Startsida »
Tips »
Öppna Trädgårdar 2017 »
Aktiviteter »
Om föreningen »
Alunda »
Öregrund/Gräsö »
Gimo/Österbybruk »
Östhammar »
Så här blir du medlem »
Länkar »
Till medlemssidorna »