Bli medlem
Medlemsavgiften för 2021 är 310 kr
(varav 60 kr går till den lokala föreningen "Norra Roslagens Trädgårdsförening"  Familjemedlem (som bor på samma adress som ovan) 20 kr.) Inbetalas till plusgiro 12 15-3 eller bankgiro 731-2499 Riksförbundet Svensk Trädgård. 
Ange namn, adress, tel, e-postadress samt "Norra Roslagens Trädgårdsförening"
förkortat till "NRT".
 
 

Måndag 2 augusti 2021


Startsida »
Om föreningen »
Så här blir du medlem »
Länkar »
Kalendarium »