Bli medlem
Medlemsavgiften för 2022 är 335 kr
(varav 60 kr går till den lokala föreningen "Norra Roslagens Trädgårdsförening"  Familjemedlem (som bor på samma adress som ovan) 20 kr.)
 
Du registerar ditt medlemskap www.tradgard.org/medlem. Du kan också maila
namn, adress, tel, e-postadress samt personnummer till styrelsemedlem Inger Mannby med mailadress inger.mannby@telia.com eller kassör Annika W Rennerskog mailadress annika.rennerskog@gmail.com Inbetalningskort skickas till dig efter registreringen.
 
 
 
 

Torsdag 7 december 2023


Startsida »
Om föreningen »
Så här blir du medlem »
Länkar »
Kalendarium »